Ogłoszenia i informacje

Diagnoza FASD i co dalej?
Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD


Czy to FASD?
Po co nam diagnoza
Poradnik dla rodziców i opiekunów


Jestem w ciąży. Nie piję alkoholu! Jestem odpowiedzialna
Będę świadkiem. Poradnik dla dzieci uczestniczących w procedurach karnych

Poradnik skierowany jest do dzieci, któe będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje dzieci do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika dziecko dowie się min. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada dziecko – świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.

Więcej informacji na stronie: 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Broszura Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Gdańsku

CO (TAK ZWYCZAJNIE) WARTO WIEDZIEĆ O ADOPCJI…

BROSZURA POA