Ogłoszenia i informacje

AKTUALNE OFERTY PRACY

 

Od inspektora do starszego specjalisty ds. kadr i płac w zespole administracyjnym:
OFERTA PRACY NR 22/18 z dnia 01.10.2018 r.
Od inspektora do starszego specjalisty ds. kadr i płac w zespole administracyjnym - 01.10.2018 - link

Pedagog na zastępstwo:
OFERTA PRACY NR 18/18 z dnia 10.09.2018 r.
Pedagog na zastępstwo -10.09.2018 - link

Psycholog na zastępstwo:
OFERTA PRACY NR 19/18 z dnia 10.09.2018 r.
Psycholog na zastępstwo - 10.09.2018 - link

Pedagog:
OFERTA PRACY NR 20/18 z dnia 10.09.2018 r.
Pedagog - 10.09.2018 - link

Od referenta do inspektora w zespole administracyjnym na zastępstwo:
OFERTA PRACY NR 21/18 z dnia 10.09.2018 r.
Od referenta do inspektora w zespole administracyjnym na zastepstwo - 10.09.2018 - link

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Pedagog na zastępstwo:
OFERTA PRACY NR 14/18 z dnia 16.07.2018 r.
Pedagog na zastępstwo -16.07.2018 - link

Psycholog na zastępstwo:
OFERTA PRACY NR 15/18 z dnia 16.07.2018 r.
Psycholog na zastępstwo - 16.07.2018 - link

Pedagog:
OFERTA PRACY NR 16/18 z dnia 16.07.2018 r.
Pedagog - 16.07.2018 - link

Od referenta do inspektora w zespole administracyjnym na zastępstwo:
OFERTA PRACY NR 17/18 z dnia 16.07.2018 r.
Od referenta do inspektora w zespole administracyjnym na zastepstwo - 16.07.2018 - linkOBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Druk oświadczenia - obowiązek informacyjny - link

OD  INSPEKTORA DO STARSZEGO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC W ZESPOLE ADMINISTRACYJNYM