Pomorski Ośrodek Adopcyjny
w Gdańsku

"Adopcja szansą na szczęśliwą rodzinę"

 

Więcej o adopcji
Historia adopcyjna

Nasza droga do szczęścia

Poznaliśmy się w marcu 2006 roku. Okres narzeczeństwa trwał do dnia naszego ślubu tj. 24.10.2009 roku. Dzień ten na zawsze zmienił nasze życie i pozostanie w naszej pamięci. Rok 2010 zapoczątkował moje problemy zdrowotne (natury kobiecej), które pozostały do dnia dzisiejszego, w związku z czym jestem pod stałą opieką lekarza ginekologa-endokrynologa. Późną jesienią 2011 roku dowiedzieliśmy się, że stan mojego zdrowia w wyniku poważnej operacji nie pozwoli na posiadanie biologicznego potomstwa.

Kiedy zaczęliśmy rozmawiać z mężem o adopcji, czuliśmy, że czeka nas długa, nieznana droga, którą musimy przejść aby "Nasze Upragnione Dziecko" znalazło do nas drogę. W tamtym czasie nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy …

Czytaj więcej

Adopcja krok po kroku

1

Spotkanie informacyjne w Ośrodku

Pierwsza rozmowa z pracownikiem merytorycznym na terenie POA jest obligatoryjna jednak nie jest wiążąca dla żadnej ze stron i nie skutkuje ujęciem osób zainteresowanych w rejestrze kandydatów POA. 

2

Wymagania formalne

Złożenie pełnej, wymaganej dokumentacji (dotyczącej każdej zgłaszającej się osoby) powoduje formalne przystąpienie zainteresowanych do Procedury i ich wpis w rejestrze kandydatów POA. 

3

Wstępna ocena kandydatów do przysposobienia dziecka

Decyzja o Wstępnej ocenie kandydatów podejmowana jest zespołowo przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Rodzin, po szczegółowym omówieniu sytuacji kandydatów przez osoby diagnozujące. Omawiane są m.in. wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych, warunki mieszkaniowe, sytuacja materialna oraz wszelkie ewentualne wątpliwości bądź uwagi dotyczących kandydatów.

4

Szkolenia kandydatów do przysposobienia dziecka

Zakres programowy szkolenia kandydatów określa rozporządzenie w sprawie szkoleń i w POA odbywa się w oparciu o autorski program szkoleniowy: „Droga do adopcji” zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

5

Kwalifikacja kandydatów do przysposobienia dziecka

Istotą procedury kwalifikacyjnej jest dokonanie oceny zgłaszających się kandydatów pod kątem gwarancji sprawowania przez nich prawidłowej opieki nad przysposobionym w przyszłości dzieckiem.

6

Okres oczekiwania na propozycję

Czas oczekiwania na propozycje dziecka jest uzalezniony od indywidulanych potrzeb zakwalifikowanego dziecka do przysposobienia oraz kwalifikacji osobistych potencjalnych kandydatów.

7

Propozycja - przedstawienie kandydatom informacji o dziecku.

Ośrodek adopcyjny udostępnia kandydatom informacje o dziecku wyłącznie po ukończeniu przez kandydatów szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia.

8

Kontakt z dzieckiem

Po deklarcji ze strony kandydatów o chęci poznania dziecka Ośrodek umożliwia im kontakt z dzieckiem. Spotkania kandydatów z dzieckiem odbywają się pod nadzorem pracowników Ośrodka.

9

Złożenie do sądu wniosku o przysposobienie dziecka

Orzeczenie adopcji jest poprzedzone złozeniem wniosku o przysposobienie oraz wnioskiem o powierzenie pieczy. Sąd Opiekuńczy może określić sposób i okres osobistej styczności z przysposabianym dzieckiem.

10

Przysposobienie = adopcja

W świetle obowiąującego prawa rodzinnego po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, przysposobione dziecko jest traktowane jak dziecko biologiczne ze wszystkimi skutkani prawnymi wyniakjącymi z tego stanu. 

Skontaktuj się z nami