WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W GDAŃSKU

Pomorski Ośrodek Adopcyjny działa na podstawie Uchwały nr 319/XVI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.02.2012 r. (z dniem 01.04.2012 r. Pomorski Ośrodek Adopcyjny stanowi jednostkę budżetową Województwa Pomorskiego). Zadania realizuje zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 821)

Nowe informacje i komunikaty

 


Historie adopcyjne

 


Szanowni Państwo
,
w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Adopcji przypadającym 9 listopada 2020 r., zachęcamy Państwa do celebrowania tego wydarzenia razem z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

         Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” to przede wszystkim święto rodzin adopcyjnych, ale też dzień, który ma na celu zwiększenie świadomości  społecznej na temat adopcji oraz pokazanie faktów i obalenie mitów jej dotyczących. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.
        Jeżeli chcielibyście Państwo przyłączyć się do naszej inicjatywy, prosimy o przesłanie na adres mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl  symbolicznych zdjęć „uśmiechniętej dłoni” w dowolnie wybranej przez Państwa formie. Ucieszymy się również z przesłanych rysunków np.: „rodziny” wykonanych przez dzieci lub opisanych przez Państwa historii adopcyjnych. Nadesłane prace zamierzamy opublikować na stronie naszego Ośrodka.
         Zachęcamy również do udostępnienia symbolu Święta za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaangażowania  swoich znajomych do symbolicznego zaakcentowania idei adopcji w dniu 9 listopada „uśmiechniętą dłonią”.
         Z uwagi na aktualną sytuacje epidemiologiczną, niestety nasze wspólne święto będzie ograniczone jedynie do kampanii informacyjnej w środkach masowego przekazu w tym do Internetu, dlatego zależy nam na Państwa aktywności.
         Dziękujemy za pomoc i wsparcie.
Jeżeli chcielibyście Państwo w dniu 9 listopada, w godzinach 8.00-19.00 porozmawiać z pracownikiem Ośrodka, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub drogą email, w celu umówienia godziny spotkania.
           Więcej o Światowym Dniu Adopcji na naszej stronie w zakładce Aktualności/Dzień adopcji.

 

ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI ZADAŃ W POMORSKIM OŚRODKU ADOPCYJNYM W GDAŃSKU OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

[KLIKNIJ TUTAJ]

__________________________________________________


Spis treści:
1. Przedmowa.
2. Potrzeba bezpieczeństwa.
3. Praktyczne techniki pracy z dziećmi.
4. Sen i relaksacja.
5. "Uważność i spokój żabki" - mindfulness.
6. Warto posłuchać.
7. Co tak naprawdę znaczy być Superrodzicem?
8. Wskazówki dla rodziców – postawy rodzicielskie i komunikacja.
9.Praktyczne rady dla rodziców.
10. 6 najważniejszych potrzeb dziecka.
11. Zasada 3 minut.

__________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 15 maja 2020 r.
Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 18 maja 2020 r. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku wznawia w ograniczonym zakresie działalność diagnostyczno-konsultacyjną prowadzoną bezpośrednio z kandydatami Ośrodka. Z uwagi na trwający w dalszym ciągu stan epidemii, w pierwszej kolejności Ośrodek wznawia czynności diagnostyczne prowadzone na terenie Ośrodka z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym pracownicy Ośrodka będą indywidualnie kontaktowali się z osobami zainteresowanymi w celu ustalenia szczegółów dotyczących wznowienia czynności diagnostycznych na terenie Ośrodka.

W dalszym ciągu zawieszone pozostają wszelkie delegacje pracowników w tym wywiady adopcyjne, badania dzieci w ich środowiskach oraz udział w Zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i instytucjonalnej. 

Ponadto z uwagi na obowiązujące obostrzenia i ograniczenia oraz mając na względzie nasze wspólne bezpieczeństwo i komfort zwracamy się ogromną prośbą do osób zainteresowanych osobistą wizytą w Ośrodku o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Spotkania na terenie Ośrodka odbywać się będą wyłącznie po uprzednim, indywidualnym ustaleniu z pracownikiem POA w Gdańsku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl
______________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,  w zwiazku z ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem (COVID-19), informujemy iż Ośrodek zdecydował o podtrzymaniu decyzji o ograniczeniu swojej działalności w zakresie kontaktów bezpośrednich z kandydatami i wszystkimi innymi osobami współpracującymi z POA w Gdańsku do dnia 15 maja 2020 r. Na przestrzeni dwóch tygodni od 4 maja do 15 maja będziemy na bieżąco monitorować sytuację i informować Państwa o wprowadzanych zmianach. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności mających wpływ na działalność diagnostyczną Ośrodka, zobowiązujemy się do poinformowania Państwa o podjętych decyzjach.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl

 ______________________________________________________________________________________Specjaliści Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku uruchamiają telefon dla rodzin adopcyjnych i rodzin zastepczych!!!

Szanowni Państwo, aktualna sytuacja związana z epidemią koronawirusa (Covid-19) sprawia, że żyjemy w odosobnieniu, w dużym napięciu, z dodatkowymi obowiązkami m.in. związanymi z nauczaniem zdalnym. 

Nie mając wpływu na to co się dzieje lub myśląc o tym co się może zdarzyć, towarzyszy nam stres większy niż na co dzień, tym samym zostaje zachwiane nasze poczucie bezpieczeństwa. 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia osób, które by was wysłuchały, psycholodzy i pedagodzy POA w Gdańsku czekają na Państwa od poniedziałku do piątku w godz. od. 10.00 do 15.00,  pod numerem telefonu  ( 58) 341 44 53 . 

Bardzo zachęcamy do korzystania!!! 

Życzymy zdrowia i siły. Dyrektor i Pracownicy POA w Gdańsku

___________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 26 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, kierując się dobrem naszych klientów oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich innych osób współpracujących z POA w Gdańsku, w związku z wzrastającym ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, informujemy, że na chwilę obecną tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r.  zostają zawieszone wszelkie delegacje pracowników m.in. uczestnictwo w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, odwołane są czynności diagnostyczne w POA w Gdańsku oraz spotkania z osobami z zewnątrz.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl

 ______________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT z dnia 16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID -19) informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. 
Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku będzie czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.

______________________________________________________________________________________ 

KOMUNIKAT z dnia 12 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z wzrastającym ryzykiem epidemiologicznym związanym z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że w dniach 13 - 31 marca 2020 r.  Ośrodek ogranicza swoją działalność zawieszając wszelkie delegacje pracowników tym wywiady adopcyjne oraz Zespoły ds. sytuacji dzieci, odwołując czynności diagnostyczne w Ośrodku oraz spotkania z osobami z zewnątrz. 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 
 58 341 46 07 lub mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl

Z wyrazami szacunku Dyrektor i Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. 

______________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 11 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z obostrzeniami dot. zachorowań na COVID-19 (tzw. koronawirus) jak również mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i komfort zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego kontaktu z Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Gdańsku oraz stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. W przypadku zaplanowanych spotkań lub udziału w szkoleniu sugerujemy kontakt telefoniczny pod nr 58 341 46 07 lub mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl

Apelujemy również do osób będących w trakcie badań diagnostycznych lub szkoleń aby w przypadku powrotu z rejonów zagrożonych koronawirusem, pojawienia się objawów grypopodobnych lub w sytuacji kontaktu z osobą chorą aby niezwłocznie poinformowały pracownika prowadzoącego o zaistniałej sytuacji.
Z wyrazami szacunku Dyrektor i Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. 
__________________________________________________________________________________

Jakie są różnice i podobieństwa między rodziną zastępczą a adopcyjną? Czy ciężko jest przysposobić dziecko?                                         
Mówi się, że są trzy sposoby na przyjście dziecka na świat. Przez poród naturalny, cesarskie cięcie i adopcję. W audycji "Sposób na rodzinę" spotkały się rodziny zastępcze i adopcyjne.


TVP3 Dzień dobry tu Gdańsk 7.11.2018 r. - Jak zostać rodziną adopcyjną?
                    

                                                                                                                                                   oglądać od (00:13:46)


Myślisz o tym, by zostać rodzicem adopcyjnym...

Pracownicy naszego Ośrodka „krok po kroku”, pomogą przejść wspólnie z Tobą drogę do adopcji.

  • Rozmowa informacyjna na terenie Ośrodka, ułatwi podjąć właściwą dla Ciebie decyzję.
  • Na pierwszym spotkaniu wyjaśnimy, jak przebiega całość procedury kwalifikacyjnej, a decyzję o dalszej współpracy z nami pozostawiamy Tobie.

         Jeśli rozważasz decyzję o oddaniu dziecka do adopcji...

Zgłoś się do Ośrodka Adopcyjnego, a zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy udzielą Tobie wsparcia i zaproponują alternatywne sposoby rozwiązania tej trudnej, życiowej decyzji.

  • Kontakt z naszym Ośrodkiem możesz nawiązać będąc jeszcze w ciąży bądź po narodzinach dziecka.
  • Ostateczną zgodę na adopcję możesz wyrazić przed Sądem Rejonowym, po upływie 6 tygodni od dnia urodzenia dziecka.
  • Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, służą poradą i pomocą, na każdym etapie podejmowania decyzji o oddaniu dziecka do adopcji.
 

 

FASD Pordanik dla rodziców i opiekunów


"Nasza adopcja - Bajki o Historie"                        
Broszura Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Gdańsku

CO (TAK ZWYCZAJNIE) WARTO WIEDZIEĆ O ADOPCJI…

BROSZURA POA

 

pod patronatem  Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska