WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W GDAŃSKU

Pomorski Ośrodek Adopcyjny działa na podstawie Uchwały nr 319/XVI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.02.2012 r. (z dniem 01.04.2012 r. Pomorski Ośrodek Adopcyjny stanowi jednostkę budżetową Województwa Pomorskiego). Zadania realizuje zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 821)

Nowe informacje i komunikatyLinki:
- Regulamin
- Oświadczenie
-Facebook


Szkolenie dla rodziców adopcujnychLink: https://www.facebook.com/rodzinaodadoz/


,,Tylko mnie kochaj - Wyzwania dla rodziców adopcyjnych dzieci z FASD".

Publikacja przeznaczona jest dla rodziców adopcyjnych, którzy w procesie adopcji mogą zetknąć się z dziećmi po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz z dziećmi doświadczającymi wczesnodziecięcych traum. Dzieci z FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder — Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) wymagają od swoich adopcyjnych rodziców zrozumienia ich specyficznych trudności. Jednak nie wszystkie ich trudne zachowania należy wiązać z alkoholową toksykacją. Dzieci z FASD, podobnie jak inne porzucone dzieci, doświadczyły licznych zmian opiekunów. Czasami na początku swojego życia były wychowywane w bardzo złych warunkach, czasami doznawały także przemocy. Nie możemy zapominać o tych trudnych dla nich zdarzeniach, zwłaszcza że wstąpiły one na początku ich życia.

Niniejsza publikacja pokazuje, jaki wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną dziecka, które trafia do adopcji, mogą mieć jego różne wczesne doświadczenia i jakiej otwartości rodziców adopcyjnych wymaga opieka nad dzieckiem wcześnie porzuconym.

Opisaną publikację można wypożyczyć w Ośrodku po wczesniejszym ustaleniu terminu (Tel: 58 341 46 07) lub zakupić na stronie wydawnictwa:
https://instytutnowejkultury.pl/shop/
Linki:
- Regulamin
- Oświadczenie
- https://www.facebook.com/events/815038009372138/ 


Dodatkowe informacje dotyczące konferencji.

https://fb.me/e/4P8yobW4i

Polecamy!!!https://fb.me/e/50x1v4ZLQ
Polecamy!!!
Wykład odbędzie się na platformie Zoom. Obowiązują zapisy poprzez poniżej umieszczony formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy!
 


Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za tegoroczne, wspólne świętowanie Światowego Dnia Adopcji. Przyznajemy, że tak liczny odzew przekroczył nasze oczekiwania. Pragniemy wyrazić szczerą wdzięczność za chęć celebrowania wspólnie z nami tego szczególnego dnia, pełnego radości i uśmiechu. Mamy głęboką nadzieję, iż ten rok, pomimo trudów, które ze sobą niesie, okaże się początkiem corocznych obchodów Światowego Dnia Adopcji.
Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy!Z roku na rok coraz więcej rodzin chce adoptować dziecko. Jednak polskie procedury i nacisk na pracę z biologicznymi krewnymi znacznie wydłużają czas, w którym dziecko może znaleźć nową rodzinę. O tym, jak wyglądają wszystkie etapy przysposobienia dziecka i dlaczego trudno jest adoptować małe dziecko, Natalii Kłopotek-Główczewskiej opowiada Joanna Bartoszewska, dyrektorka Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

9 listopada obchodzimy Światowy Dzień Adopcji. Aby wesprzeć ideę adopcji, tego dnia na dłoni malujemy uśmiechniętą buźkę.

Jawność adopcji widziana z różnych perspektyw”, jest niczym innym jak zaproszeniem dla wszystkich osób, które  za naszym pośrednictwem wyrażą chęć przyjrzeniu się niezwykłemu  doświadczeniu rodzin adopcyjnych, które stanowi jedynie wstęp do opowiedzenia o emocjach i myślach towarzyszących temu przeżyciu  oraz zagadnieniu.
W związku zrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku prowadzi swoja działaność częsciowo zdalnie zachowując przy tym dostęp bezpośredni  dla obywateli, a zakres fukcjonowania Ośrodka jest określony w Zasadach organizacji i realaizacji  zadań Ośrodka w związku z zagrożeniem COVID-19 obowiązujący od dnia 1 października 2020 r. do odwołaniaRozmowy o adopcji
 


Historie adopcyjne

 


Szanowni Państwo
,
w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Adopcji przypadającym 9 listopada 2020 r., zachęcamy Państwa do celebrowania tego wydarzenia razem z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

         Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” to przede wszystkim święto rodzin adopcyjnych, ale też dzień, który ma na celu zwiększenie świadomości  społecznej na temat adopcji oraz pokazanie faktów i obalenie mitów jej dotyczących. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.
        Jeżeli chcielibyście Państwo przyłączyć się do naszej inicjatywy, prosimy o przesłanie na adres mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl  symbolicznych zdjęć „uśmiechniętej dłoni” w dowolnie wybranej przez Państwa formie. Ucieszymy się również z przesłanych rysunków np.: „rodziny” wykonanych przez dzieci lub opisanych przez Państwa historii adopcyjnych. Nadesłane prace zamierzamy opublikować na stronie naszego Ośrodka.
         Zachęcamy również do udostępnienia symbolu Święta za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaangażowania  swoich znajomych do symbolicznego zaakcentowania idei adopcji w dniu 9 listopada „uśmiechniętą dłonią”.
         Z uwagi na aktualną sytuacje epidemiologiczną, niestety nasze wspólne święto będzie ograniczone jedynie do kampanii informacyjnej w środkach masowego przekazu w tym do Internetu, dlatego zależy nam na Państwa aktywności.
         Dziękujemy za pomoc i wsparcie.
Jeżeli chcielibyście Państwo w dniu 9 listopada, w godzinach 8.00-19.00 porozmawiać z pracownikiem Ośrodka, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub drogą email, w celu umówienia godziny spotkania.
           Więcej o Światowym Dniu Adopcji na naszej stronie w zakładce Aktualności/Dzień adopcji.

 

ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI ZADAŃ W POMORSKIM OŚRODKU ADOPCYJNYM W GDAŃSKU OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

[KLIKNIJ TUTAJ]

__________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 15 maja 2020 r.
Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 18 maja 2020 r. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku wznawia w ograniczonym zakresie działalność diagnostyczno-konsultacyjną prowadzoną bezpośrednio z kandydatami Ośrodka. Z uwagi na trwający w dalszym ciągu stan epidemii, w pierwszej kolejności Ośrodek wznawia czynności diagnostyczne prowadzone na terenie Ośrodka z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym pracownicy Ośrodka będą indywidualnie kontaktowali się z osobami zainteresowanymi w celu ustalenia szczegółów dotyczących wznowienia czynności diagnostycznych na terenie Ośrodka.

W dalszym ciągu zawieszone pozostają wszelkie delegacje pracowników w tym wywiady adopcyjne, badania dzieci w ich środowiskach oraz udział w Zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i instytucjonalnej. 

Ponadto z uwagi na obowiązujące obostrzenia i ograniczenia oraz mając na względzie nasze wspólne bezpieczeństwo i komfort zwracamy się ogromną prośbą do osób zainteresowanych osobistą wizytą w Ośrodku o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Spotkania na terenie Ośrodka odbywać się będą wyłącznie po uprzednim, indywidualnym ustaleniu z pracownikiem POA w Gdańsku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl
______________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,  w zwiazku z ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem (COVID-19), informujemy iż Ośrodek zdecydował o podtrzymaniu decyzji o ograniczeniu swojej działalności w zakresie kontaktów bezpośrednich z kandydatami i wszystkimi innymi osobami współpracującymi z POA w Gdańsku do dnia 15 maja 2020 r. Na przestrzeni dwóch tygodni od 4 maja do 15 maja będziemy na bieżąco monitorować sytuację i informować Państwa o wprowadzanych zmianach. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności mających wpływ na działalność diagnostyczną Ośrodka, zobowiązujemy się do poinformowania Państwa o podjętych decyzjach.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl

 ______________________________________________________________________________________Specjaliści Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku uruchamiają telefon dla rodzin adopcyjnych i rodzin zastepczych!!!

Szanowni Państwo, aktualna sytuacja związana z epidemią koronawirusa (Covid-19) sprawia, że żyjemy w odosobnieniu, w dużym napięciu, z dodatkowymi obowiązkami m.in. związanymi z nauczaniem zdalnym. 

Nie mając wpływu na to co się dzieje lub myśląc o tym co się może zdarzyć, towarzyszy nam stres większy niż na co dzień, tym samym zostaje zachwiane nasze poczucie bezpieczeństwa. 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia osób, które by was wysłuchały, psycholodzy i pedagodzy POA w Gdańsku czekają na Państwa od poniedziałku do piątku w godz. od. 10.00 do 15.00,  pod numerem telefonu  ( 58) 341 44 53 . 

Bardzo zachęcamy do korzystania!!! 

Życzymy zdrowia i siły. Dyrektor i Pracownicy POA w Gdańsku

___________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 26 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, kierując się dobrem naszych klientów oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich innych osób współpracujących z POA w Gdańsku, w związku z wzrastającym ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, informujemy, że na chwilę obecną tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r.  zostają zawieszone wszelkie delegacje pracowników m.in. uczestnictwo w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, odwołane są czynności diagnostyczne w POA w Gdańsku oraz spotkania z osobami z zewnątrz.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl

 ______________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT z dnia 16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID -19) informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. 
Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku będzie czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.

______________________________________________________________________________________ 

KOMUNIKAT z dnia 12 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z wzrastającym ryzykiem epidemiologicznym związanym z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że w dniach 13 - 31 marca 2020 r.  Ośrodek ogranicza swoją działalność zawieszając wszelkie delegacje pracowników tym wywiady adopcyjne oraz Zespoły ds. sytuacji dzieci, odwołując czynności diagnostyczne w Ośrodku oraz spotkania z osobami z zewnątrz. 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 
 58 341 46 07 lub mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl

Z wyrazami szacunku Dyrektor i Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. 

______________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 11 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z obostrzeniami dot. zachorowań na COVID-19 (tzw. koronawirus) jak również mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i komfort zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego kontaktu z Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Gdańsku oraz stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. W przypadku zaplanowanych spotkań lub udziału w szkoleniu sugerujemy kontakt telefoniczny pod nr 58 341 46 07 lub mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl

Apelujemy również do osób będących w trakcie badań diagnostycznych lub szkoleń aby w przypadku powrotu z rejonów zagrożonych koronawirusem, pojawienia się objawów grypopodobnych lub w sytuacji kontaktu z osobą chorą aby niezwłocznie poinformowały pracownika prowadzoącego o zaistniałej sytuacji.
Z wyrazami szacunku Dyrektor i Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. 
__________________________________________________________________________________

Jakie są różnice i podobieństwa między rodziną zastępczą a adopcyjną? Czy ciężko jest przysposobić dziecko?                                         
Mówi się, że są trzy sposoby na przyjście dziecka na świat. Przez poród naturalny, cesarskie cięcie i adopcję. W audycji "Sposób na rodzinę" spotkały się rodziny zastępcze i adopcyjne.


TVP3 Dzień dobry tu Gdańsk 7.11.2018 r. - Jak zostać rodziną adopcyjną?
                    

                                                                                                                                                   oglądać od (00:13:46)


Myślisz o tym, by zostać rodzicem adopcyjnym...

Pracownicy naszego Ośrodka „krok po kroku”, pomogą przejść wspólnie z Tobą drogę do adopcji.

  • Rozmowa informacyjna na terenie Ośrodka, ułatwi podjąć właściwą dla Ciebie decyzję.
  • Na pierwszym spotkaniu wyjaśnimy, jak przebiega całość procedury kwalifikacyjnej, a decyzję o dalszej współpracy z nami pozostawiamy Tobie.

         Jeśli rozważasz decyzję o oddaniu dziecka do adopcji...

Zgłoś się do Ośrodka Adopcyjnego, a zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy udzielą Tobie wsparcia i zaproponują alternatywne sposoby rozwiązania tej trudnej, życiowej decyzji.

  • Kontakt z naszym Ośrodkiem możesz nawiązać będąc jeszcze w ciąży bądź po narodzinach dziecka.
  • Ostateczną zgodę na adopcję możesz wyrazić przed Sądem Rejonowym, po upływie 6 tygodni od dnia urodzenia dziecka.
  • Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, służą poradą i pomocą, na każdym etapie podejmowania decyzji o oddaniu dziecka do adopcji.
 

 

FASD Pordanik dla rodziców i opiekunów


"Nasza adopcja - Bajki o Historie"                        
Broszura Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Gdańsku

CO (TAK ZWYCZAJNIE) WARTO WIEDZIEĆ O ADOPCJI…

BROSZURA POA

 

pod patronatem  Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska