WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W GDAŃSKU

Pomorski Ośrodek Adopcyjny działa na podstawie Uchwały nr 319/XVI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.02.2012 r. (z dniem 01.04.2012 r. Pomorski Ośrodek Adopcyjny stanowi jednostkę budżetową Województwa Pomorskiego). Zadania realizuje zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 821)

Nowe informacje i komunikaty


Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE wprowadza akcję: „Wakacje w Fundacji Fascynacje wspierające dziecięcy rozwój”

W ramach półkolonii terapeutycznych będziemy rozwijać dziecięcą inteligencję, dbać o terapię i wsparcie naszych dzieci, pracować w oparciu o Trening Umiejętności Społecznych i regenerować siły dzieci wspaniałą zabawą.


https://fundacjafascynacje.pl/wakacje/
PDF: WARSZTATY TERAPEUTYCZNE wakacyjne w Fundacji FASCYNACJE
PDF: Wakacje logopedyczne w Fundacji FASCYNACJE


 Oferta Fundacji Fascynacje kierowanej do dzieci z FASD i ich rodzin

DIAGNOZA FASD

nasze diagnozy w kierunku FASD przeprowadza 5 specjalistów, którzy przeprowadzają badania w następujących dziedzinach: neuropsychologicznej, medycznej, fizjoterapeutycznej, neurologopedycznej i ocena procesów integracji sensorycznej + konsultacja naukowo-merytoryczna
wykonujemy diagnozy wg zaleceń PARPA opublikowanych  pod koniec 2020 r. w "Medycyna Praktyczna - Pediatria", wydanie specjalne 1/2020
więcej informacji o diagnozie tutaj i link do formularza rejestracyjnego na diagnozę:

Fragment noty Ambasadora Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej w zagresie adopcji oraz fragment noty informacyjnej Stałego Biura HCCH uwzględniającej przedmiotowe zagadnienie
LINK:


Link do atykułu
Właśnie upływa 10 lat od powstania Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. Jest to dla nas moment podsumowań, wzruszeń oraz uświadomienia, ile ta praca przynosi nam satysfakcji i radości...


KOMUNIKAT z dnia 28 marca 2022 r.
Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 28 marca 2022 r. zminiają się zasady funkcjonowania Ośrodka w związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID -19). Zachęcamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia 5-2022 Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl
Link do Zarządzenia
ZASADY FUNKCJONOWANIA

Ukraiński uchodźca w Polsce – przewodnikKOMUNIKAT z dnia 1 marca 2022 r.
Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 1 marca 2022 r. zminiają się zasady funkcjonowania Ośrodka w związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID -19). Zachęcamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia 4-2022 Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl
Link do Zarządzenia
ZASADY FUNKCJONOWANIA

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi adopcji dzieci ewakuowanych z terenów Ukrainy objętych działaniami wojennymi, informujemy że procedura adopcyjna względem tych dzieci na chwile obecną nie jest możliwa do przeprowadzenia.

https://www.onet.pl/styl-zycia/onetdziecko/ukraina-polacy-chca-adoptowac-dzieci-z-ukrainy-to-niemozliwe/hlsel08,2b83378a

Natomiast dla osób pragnących pomóc dzieciom z Ukrainy i ich opiekunom w znalezieniu bezpiecznego schronienia, organizacji transportu, pomocy żywnościowej, medycznej lub psychologicznej proponujemy zwrócić się do powiatowych centrów lub miejskich ośrodków pomocy rodzinie.  Ponadto sytuację ewakuowanych dzieci z Ukrainy na terenie województwa pomorskiego koordynują służby Wojewody i Marszałka.

https://www.gdansk.uw.gov.pl/pomagamy-ukrainie

https://www.facebook.com/rops.pomorskie/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

informuje, że Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych z Kościerzyny utworzyło konto bankowe
na które mozna dokonywać wpłat dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie powiatu kościerskiego
o numerze
95 8328 0007 2001 0010 0090 0003
Wpłaty proszę zatytułować dopiskiem „Dla dzieci z Ukrainy”.
Dzięki pomocy finansowej, będzie można indywidualnie realizować potrzeby dzieci i ich opiekunów.
Państwa wpłaty będą przeznaczone wyłącznie dla dzieci z Ukrainy.
Linki:
PCPR Kościerzyna
Portal Kościerski.info


JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O WOJNIE !!!
Wskazówki jak Wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dziecka? KOMPENDIUM ZASOBÓW nt. pomocy osobom objętym wojną w Ukrainie 

Wojna w Ukrainie sprawiła, że świat wywrócił się do góry nogami. Czujemy to wszyscy - w naszych domach jako rodzice i opiekunowie ale też w pracy jako psycholodzy, pedagodzy. Co robić, aby móc się w tej zmienionej rzeczywistości odnaleźć?

LINKI:
Regionalny Osrodek Polityki Społecznej UMWP
PomorskiUrząd Wojewódzki
Gdańsk Pomaga Ukrainie
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
KOMUNIKAT z dnia 18 stycznia 2022 r.


 W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ZWIĄZANĄ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ COVID-19 PRZYPOMINAMY O ZASADACH ORGANIZACJI I REALIZACJI ZADAŃ W POMORSKIM OŚRODKU ADOPCYJNYM W GDAŃSKU OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO ODWOŁANIA

 

[KLIKNIJ TUTAJ]

 


Konkurs plastyczny
„ Wiosna, lato, jesień, zima z moją rodziną”
Roztrzygniety!
(Światowy Dzień Adopcji 9 listopada 2021r. w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Gdańsku)
Link:


 


Na podstawie Zarządzenia Nr 24/2021 Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2021 r. informujemy, że piątek 7 stycznia 2022 roku Ośrodek będzie nieczynny za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”- pracodawca jest zobowiązany oddać pracownikom dzień wolny za święto wypadające w sobotę.

 Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021 r. informujemy, że piątek 
24 grudnia 2021 roku Ośrodek będzie nieczynny za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”- pracodawca jest zobowiązany oddać pracownikom dzień wolny za święto wypadające w sobotę.


 


Świadomość miejsca, z którego pochodzimy jest bardzo ważna. Pomaga nam w kształtowaniu tożsamości. Ułatwia podejmowanie decyzji związanych z tym, czego tak naprawdę pragniemy. Wiedza pozwala się uwolnić. A tylko wolny człowiek może żyć w swojej prawdzie, autentyczności...linkZespół Szkół Sobieskiego 16


Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość, a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Adopcji. Namaluj na dłoni uśmiechniętą buźkę i pokaż ją innym!
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przyłącza się do Akcji Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego.
Zobacz szczegóły: https://bit.ly/3klS0t5


Światowy Dzień Adopcji, który celebrujemy dzisiaj to znakomita okazja do wypromowania tego tematu. Nieodłącznym atrybutem wydarzenia jest niezmiennie „uśmiechnięta dłoń”, którą umieszczamy w mediach społecznościowych. Nasi pracownicy tłumnie włączyli się do niniejszej akcji. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
 Szanowni Państwo,
Z okazji Światowego Dania Adopcji mamy zaszczyt zaprezentować wydaną przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku publikację, która nie jest pracą naukową, a jej powstanie to wynik zgromadzenia refleksji, które pojawiały się wraz z kolejnymi latami funkcjonowania Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

 


Picie alkoholu w czasie ciąży może wpłynąć na rozwój grupy schorzeń zwanych Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Dzieci z FASD mogą natrafiać na wiele problemów, takich jak problemy medyczne, behawioralne, edukacyjne i społeczne. Zdiagnozowanie trudności wynikających z prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz udzielenie adekwatnej pomocy dzieciom i ich rodzinom może zapobiec rozwojowi zaburzeń wtórnych, które w wielu wypadkach prowadzą do zatargów z prawem, uzależnień, a ostatecznie do umieszczenia w instytucjach takich jak więzienia, szpitale psychiatryczne czy domy pomocy społecznej. Stąd tak ważna jest wczesna diagnoza i terapia, aby zapobiec takim scenariuszom.

Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE we współpracy z Partnerem Głównym ENERGA GRUPA ORLEN prowadzi w 2021 r. projekt pt. Pomoc i wsparcie dla dzieci z FASD i ich rodzin. Projekt przewiduje dofinansowanie lub całkowite sfinansowanie specjalistycznych diagnoz w kierunku FASD oraz terapii indywidualnych i grupowych. Partnerstwo jest realizowane w ramach Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy ENERGA.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Pomorza, a zwłaszcza Trójmiasta. W sposób szczególny zaadresowany jest do rodzin adopcyjnych i biologicznych. Do programu mogą się także zgłaszać rodziny zastępcze i placówki. Zgłoszenia do projektu można nadsyłać na adres: partnerstwo@fundacjafascynacje.pl

Zapraszamy!


                                                                                                                            Szanowni Państwo
,

w związku ze Światowym Dniem Adopcji przypadającym 9 listopada 2021 r. Dyrektor wraz z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku zachęcają do wspólnego celebrowania tego wydarzenia. 

Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” to zgodnie z ideą pomysłodawcy Hanka Fortnera, przede wszystkim święto rodzin adopcyjnych. Jest to też dzień, który ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat adopcji, przedstawienie faktów i obalenie mitów jej dotyczących oraz pokazanie innej drogi rodzicielstwa. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.

Popularyzacja symbolu ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tematem adopcji, a w ślad za tym poszerzenia świadomości na jej temat wśród osób rozważających możliwość przysposobienia dziecka, a przede wszystkim zwiększenia szans na nowy dom dla dzieci pozbawionych odpowiedniego środowiska rodzinnego. Możliwość wspólnego „świętowania” może też znacznie ułatwić rodzicom adopcyjnym realizowanie bardzo ważnego i jednocześnie niełatwego założenia jakim jest jawność adopcji, która ma fundamentalne znaczenie dla jej powodzenia.

            Jeżeli chcielibyście Państwo przyłączyć się do inicjatywy Ośrodka, prosimy o rozpowszechnianie i umieszczanie symbolicznych zdjęć „uśmiechniętej dłoni” w dowolnie wybranej przez Państwa formie. Zachęcamy również do udostepnienia symbolu Święta za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaangażowania swoich znajomych do symbolicznego zaakcentowania idei adopcji w dniu 9 listopada „uśmiechniętą dłonią”.

Jeżeli chcielibyście Państwo w dniu 9 listopada, w godzinach 8.30-19.00 porozmawiać z pracownikiem Ośrodka, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 58 341 46 07 lub drogą email (sekretariat@poa-gdansk.pl), w celu umówienia godziny spotkania.

 Z wielką radością ogłaszamy wyniki konkursu pod tytułem „BAJKI ADOPCYJNE”.

Oto lista laureatów:

1. „ Błękitne róże” napisane przez panią Annę z Tucholi. LINK

2. „Historia pewnej perełki” napisane przez państwa Mikę i Macieja z Gdyni. LINK

3. „ Opowiedz mi, mamo” napisane przez panią Marikę z Katowic.  LINK

A oto lista bajek wyróżnionych w naszym konkursie:

  • „Ptasie Gniazdo” napisane przez państwa Iwonę i Szymona z Lęborka.
  • „O niedźwiedziu Śnieżce” napisane przez panią Justynę ze Skawiny.
  • „Bajka Olka” napisana przez pana Aleksandra ze Starego Gierałtowa.
  • „Bajka o Małej gwiazdce” napisana przez panią Marię z Poznania.
  • „Zajączek i jego niezwykłe rodziny” napisane przez panią Mariolę z Gdańska.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo!

Jednocześnie pragniemy wspomnieć, że każdy uczestnik konkursu zostanie uhonorowany przez nas dyplomem i drobnym upominkiem.

 
Linki:
- Regulamin
- Oświadczenie
-Facebook,,Tylko mnie kochaj - Wyzwania dla rodziców adopcyjnych dzieci z FASD".

Publikacja przeznaczona jest dla rodziców adopcyjnych, którzy w procesie adopcji mogą zetknąć się z dziećmi po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz z dziećmi doświadczającymi wczesnodziecięcych traum. Dzieci z FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder — Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) wymagają od swoich adopcyjnych rodziców zrozumienia ich specyficznych trudności. Jednak nie wszystkie ich trudne zachowania należy wiązać z alkoholową toksykacją. Dzieci z FASD, podobnie jak inne porzucone dzieci, doświadczyły licznych zmian opiekunów. Czasami na początku swojego życia były wychowywane w bardzo złych warunkach, czasami doznawały także przemocy. Nie możemy zapominać o tych trudnych dla nich zdarzeniach, zwłaszcza że wstąpiły one na początku ich życia.

Niniejsza publikacja pokazuje, jaki wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną dziecka, które trafia do adopcji, mogą mieć jego różne wczesne doświadczenia i jakiej otwartości rodziców adopcyjnych wymaga opieka nad dzieckiem wcześnie porzuconym.

Opisaną publikację można wypożyczyć w Ośrodku po wczesniejszym ustaleniu terminu (Tel: 58 341 46 07) lub zakupić na stronie wydawnictwa:
https://instytutnowejkultury.pl/shop/Linki:
- Regulamin
- Oświadczenie
- https://www.facebook.com/events/815038009372138/ 


 
 Z roku na rok coraz więcej rodzin chce adoptować dziecko. Jednak polskie procedury i nacisk na pracę z biologicznymi krewnymi znacznie wydłużają czas, w którym dziecko może znaleźć nową rodzinę. O tym, jak wyglądają wszystkie etapy przysposobienia dziecka i dlaczego trudno jest adoptować małe dziecko, Natalii Kłopotek-Główczewskiej opowiada Joanna Bartoszewska, dyrektorka Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

9 listopada obchodzimy Światowy Dzień Adopcji. Aby wesprzeć ideę adopcji, tego dnia na dłoni malujemy uśmiechniętą buźkę.

Jawność adopcji widziana z różnych perspektyw”, jest niczym innym jak zaproszeniem dla wszystkich osób, które  za naszym pośrednictwem wyrażą chęć przyjrzeniu się niezwykłemu  doświadczeniu rodzin adopcyjnych, które stanowi jedynie wstęp do opowiedzenia o emocjach i myślach towarzyszących temu przeżyciu  oraz zagadnieniu.
W związku zrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku prowadzi swoja działaność częsciowo zdalnie zachowując przy tym dostęp bezpośredni  dla obywateli, a zakres fukcjonowania Ośrodka jest określony w Zasadach organizacji i realaizacji  zadań Ośrodka w związku z zagrożeniem COVID-19 obowiązujący od dnia 1 października 2020 r. do odwołaniaRozmowy o adopcji
 


Historie adopcyjne

 

KOMUNIKAT z dnia 15 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 18 maja 2020 r. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku wznawia w ograniczonym zakresie działalność diagnostyczno-konsultacyjną prowadzoną bezpośrednio z kandydatami Ośrodka. Z uwagi na trwający w dalszym ciągu stan epidemii, w pierwszej kolejności Ośrodek wznawia czynności diagnostyczne prowadzone na terenie Ośrodka z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym pracownicy Ośrodka będą indywidualnie kontaktowali się z osobami zainteresowanymi w celu ustalenia szczegółów dotyczących wznowienia czynności diagnostycznych na terenie Ośrodka.

W dalszym ciągu zawieszone pozostają wszelkie delegacje pracowników w tym wywiady adopcyjne, badania dzieci w ich środowiskach oraz udział w Zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i instytucjonalnej. 

Ponadto z uwagi na obowiązujące obostrzenia i ograniczenia oraz mając na względzie nasze wspólne bezpieczeństwo i komfort zwracamy się ogromną prośbą do osób zainteresowanych osobistą wizytą w Ośrodku o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Spotkania na terenie Ośrodka odbywać się będą wyłącznie po uprzednim, indywidualnym ustaleniu z pracownikiem POA w Gdańsku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Adopcji przypadającym 9 listopada 2020 r., zachęcamy Państwa do celebrowania tego wydarzenia razem z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

         Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” to przede wszystkim święto rodzin adopcyjnych, ale też dzień, który ma na celu zwiększenie świadomości  społecznej na temat adopcji oraz pokazanie faktów i obalenie mitów jej dotyczących. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.
        Jeżeli chcielibyście Państwo przyłączyć się do naszej inicjatywy, prosimy o przesłanie na adres mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl  symbolicznych zdjęć „uśmiechniętej dłoni” w dowolnie wybranej przez Państwa formie. Ucieszymy się również z przesłanych rysunków np.: „rodziny” wykonanych przez dzieci lub opisanych przez Państwa historii adopcyjnych. Nadesłane prace zamierzamy opublikować na stronie naszego Ośrodka.
         Zachęcamy również do udostępnienia symbolu Święta za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaangażowania  swoich znajomych do symbolicznego zaakcentowania idei adopcji w dniu 9 listopada „uśmiechniętą dłonią”.
         Z uwagi na aktualną sytuacje epidemiologiczną, niestety nasze wspólne święto będzie ograniczone jedynie do kampanii informacyjnej w środkach masowego przekazu w tym do Internetu, dlatego zależy nam na Państwa aktywności.
         Dziękujemy za pomoc i wsparcie.
Jeżeli chcielibyście Państwo w dniu 9 listopada, w godzinach 8.00-19.00 porozmawiać z pracownikiem Ośrodka, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub drogą email, w celu umówienia godziny spotkania.
           Więcej o Światowym Dniu Adopcji na naszej stronie w zakładce Aktualności/Dzień adopcji.

 

______________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,  w zwiazku z ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem (COVID-19), informujemy iż Ośrodek zdecydował o podtrzymaniu decyzji o ograniczeniu swojej działalności w zakresie kontaktów bezpośrednich z kandydatami i wszystkimi innymi osobami współpracującymi z POA w Gdańsku do dnia 15 maja 2020 r. Na przestrzeni dwóch tygodni od 4 maja do 15 maja będziemy na bieżąco monitorować sytuację i informować Państwa o wprowadzanych zmianach. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności mających wpływ na działalność diagnostyczną Ośrodka, zobowiązujemy się do poinformowania Państwa o podjętych decyzjach.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl

 ______________________________________________________________________________________Specjaliści Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku uruchamiają telefon dla rodzin adopcyjnych i rodzin zastepczych!!!

Szanowni Państwo, aktualna sytuacja związana z epidemią koronawirusa (Covid-19) sprawia, że żyjemy w odosobnieniu, w dużym napięciu, z dodatkowymi obowiązkami m.in. związanymi z nauczaniem zdalnym. 

Nie mając wpływu na to co się dzieje lub myśląc o tym co się może zdarzyć, towarzyszy nam stres większy niż na co dzień, tym samym zostaje zachwiane nasze poczucie bezpieczeństwa. 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia osób, które by was wysłuchały, psycholodzy i pedagodzy POA w Gdańsku czekają na Państwa od poniedziałku do piątku w godz. od. 10.00 do 15.00,  pod numerem telefonu  ( 58) 341 44 53 . 

Bardzo zachęcamy do korzystania!!! 

Życzymy zdrowia i siły. Dyrektor i Pracownicy POA w Gdańsku

___________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 26 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, kierując się dobrem naszych klientów oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich innych osób współpracujących z POA w Gdańsku, w związku z wzrastającym ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, informujemy, że na chwilę obecną tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r.  zostają zawieszone wszelkie delegacje pracowników m.in. uczestnictwo w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, odwołane są czynności diagnostyczne w POA w Gdańsku oraz spotkania z osobami z zewnątrz.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pod numerem tel. 58 341 46 07 lub za pośrednictwem e-maila sekretariat@poa-gdansk.pl

 ______________________________________________________________________________________


KOMUNIKAT z dnia 16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID -19) informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. 
Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku będzie czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.

______________________________________________________________________________________ 

KOMUNIKAT z dnia 12 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z wzrastającym ryzykiem epidemiologicznym związanym z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że w dniach 13 - 31 marca 2020 r.  Ośrodek ogranicza swoją działalność zawieszając wszelkie delegacje pracowników tym wywiady adopcyjne oraz Zespoły ds. sytuacji dzieci, odwołując czynności diagnostyczne w Ośrodku oraz spotkania z osobami z zewnątrz. 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 
 58 341 46 07 lub mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl

Z wyrazami szacunku Dyrektor i Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. 

______________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 11 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z obostrzeniami dot. zachorowań na COVID-19 (tzw. koronawirus) jak również mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i komfort zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego kontaktu z Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Gdańsku oraz stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. W przypadku zaplanowanych spotkań lub udziału w szkoleniu sugerujemy kontakt telefoniczny pod nr 58 341 46 07 lub mailowy sekretariat@poa-gdansk.pl

Apelujemy również do osób będących w trakcie badań diagnostycznych lub szkoleń aby w przypadku powrotu z rejonów zagrożonych koronawirusem, pojawienia się objawów grypopodobnych lub w sytuacji kontaktu z osobą chorą aby niezwłocznie poinformowały pracownika prowadzoącego o zaistniałej sytuacji.
Z wyrazami szacunku Dyrektor i Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. 
__________________________________________________________________________________

Jakie są różnice i podobieństwa między rodziną zastępczą a adopcyjną? Czy ciężko jest przysposobić dziecko?                                         
Mówi się, że są trzy sposoby na przyjście dziecka na świat. Przez poród naturalny, cesarskie cięcie i adopcję. W audycji "Sposób na rodzinę" spotkały się rodziny zastępcze i adopcyjne.


TVP3 Dzień dobry tu Gdańsk 7.11.2018 r. - Jak zostać rodziną adopcyjną?
                    

                                                                                                                                                   oglądać od (00:13:46)


Myślisz o tym, by zostać rodzicem adopcyjnym...

Pracownicy naszego Ośrodka „krok po kroku”, pomogą przejść wspólnie z Tobą drogę do adopcji.

  • Rozmowa informacyjna na terenie Ośrodka, ułatwi podjąć właściwą dla Ciebie decyzję.
  • Na pierwszym spotkaniu wyjaśnimy, jak przebiega całość procedury kwalifikacyjnej, a decyzję o dalszej współpracy z nami pozostawiamy Tobie.

         Jeśli rozważasz decyzję o oddaniu dziecka do adopcji...

Zgłoś się do Ośrodka Adopcyjnego, a zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy udzielą Tobie wsparcia i zaproponują alternatywne sposoby rozwiązania tej trudnej, życiowej decyzji.

  • Kontakt z naszym Ośrodkiem możesz nawiązać będąc jeszcze w ciąży bądź po narodzinach dziecka.
  • Ostateczną zgodę na adopcję możesz wyrazić przed Sądem Rejonowym, po upływie 6 tygodni od dnia urodzenia dziecka.
  • Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, służą poradą i pomocą, na każdym etapie podejmowania decyzji o oddaniu dziecka do adopcji.
 

 

FASD Pordanik dla rodziców i opiekunów


"Nasza adopcja - Bajki o Historie"                        
Broszura Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Gdańsku

CO (TAK ZWYCZAJNIE) WARTO WIEDZIEĆ O ADOPCJI…

BROSZURA POA

 

pod patronatem  Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska