• Klub Rodzica Adopcyjnego

    Klub Rodzica Adopcyjnego Sprawdź kiedy jest najbliższe spotkanie i podziel się z nami swoim doświadczeniem

Klub Rodzica Adopcyjnego

„Klub Rodzica Adopcyjnego” – zorganizowany przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny
w Gdańsku jako forma wsparcia dla rodzin, które przysposobiły dziecko.

Propozycja informacji dla zainteresowanych do zamieszczenia na stronie internetowej POA w Gdańsku:
„Klub Rodzica Adopcyjnego”  -  serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, którzy przysposobili dzieci, do udziału w spotkaniach organizowanych przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku:

  - spotkania mają charakter otwarty, można dołączyć w dowolnym terminie,
  - każde spotkanie jest koordynowane przez dwóch pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, psychologów i pedagogów, którzy służą uczestnikom swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
  - zajęcia są nieodpłatne,
  - odbywają się raz na miesiąc w ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00-19.00, z wyjątkiem miesięcy lipiec i sierpień,

         W ramach spotkań „Klubu Rodzica Adopcyjnego” rodzice mają możliwość wymiany doświadczeń między sobą, poznania innych rodziców, którzy przysposobili dzieci, podzielenia się radościami i troskami rodzicielskimi, okazję omówienia konkretnych sytuacji związanych z dziećmi oraz sposobów radzenia sobie i przeżywanych emocji. 

Dodatkowo każde spotkanie zawiera elementy psychoedukacji dotyczące wychowywania dziecka adoptowanego i możliwość praktycznego - warsztatowego przepracowania przez rodziców różnych metod działania. Tematyka poszczególnych spotkań:

1.Jawność adopcji: Jak rozmawiać z dzieckiem o tym, że jest adoptowane? Jak rozmawiać z otoczeniem o adopcji?
2. Pogłębianie więzi z dzieckiem: Jak tworzyć głębokie, trwałe i szczęśliwe relacje rodzinne?  
3. Bezpieczne granice:  Jak dbać o własne granice i dziecka? Jak wprowadzać zasady i normy w wychowywaniu?
4. Rola uczuć w komunikacji: Jak radzić sobie z własnymi emocjami w relacjach z dzieckiem?
5. Uczucia a potrzeby dziecka: Jak pomóc dziecku, aby radziło sobie z własnymi emocjami?
6. Zachęcanie dziecka do współpracy: Jakie błędy popełniają rodzice w rozmowach z dzieckiem? Jak skutecznie zachęcić  dziecko do współpracy ?
7. Chwalenie dziecka: Jak chwalić, aby rozwijać potencjał dziecka i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?
8. Kary w wychowywaniu dziecka: Czy kara jest skuteczna? Co stosować zamiast karania?
9. Samodzielność dziecka: Jak zachęcać dziecko do samodzielności? 
10. Problemy rozwojowe dzieci: Jak sobie z nimi radzić? Kiedy poszukać pomocy specjalisty?