Dyżur Psychologiczno-Pedagogiczny prowadzony przez pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.


Dyżur prowadzony w Ośrodku skierowany jest w szczególności do  kobiet w ciąży oraz pacjentek oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu w szpitalu, matek zastanawiających się nad oddaniem dziecka do adopcji  oraz tych które już podjęły taką decyzję. Serdecznie zapraszamy kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz osoby, które już przysposobiły dziecko do skorzystania z porad telefonicznych oraz konsultacji psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku:

Dyżur telefoniczny


Dyżur prowadzony w formie porady telefonicznej, kierowany jest do osób, które potrzebują porady czy życzliwego wsparcia lub które po prostu chciałyby porozmawiać o swojej sytuacji ze specjalistą.
Dyżur telefoniczny prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00

Konsultacje

Konsultacje specjalistyczne prowadzone w siedzibie Ośrodka kierowane są do osób, które maja wątpliwości bądź pytania związane z tematem przysposobienia,  kobiet w ciąży, kandydatów zamierzających przysposobić dziecko w przyszłości oraz dla rodziców adopcyjnych przeżywających trudności w opiece nad dzieckiem przysposobionym. Rozmowa ze specjalistą może pomóc w podjęciu właściwej decyzji, posłużyć lepszemu zrozumieniu dziecka przysposobionego jak również siebie jako rodzica adopcyjnego. Dyżur w formie konsultacji będzie prowadzony w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się na spotkanie pod numerem telefonu 58 341 46 07.

Informacje dodatkowe:

- każde spotkanie jest koordynowane przez dwóch pracowników Ośrodka, psychologa i pedagoga, którzy służą uczestnikom swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym;
- zajęcia są nieodpłatne;
- informacje pozyskane podczas dyżuru są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią sytuacje z bezpośrednim zagrożenie życia lub zdrowia klienta bądź innych osób z jego otoczenia.