Dyżur Psychologiczno-Pedagogiczny prowadzony przez pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.


Serdecznie zapraszamy kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz osoby, które już przysposobiły dziecko do skorzystania z porad telefonicznych oraz konsultacji psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku:

Dyżur telefoniczny

Wychodząc naprzeciw osobom potrzebującym wsparcia oraz poradnictwa rodzinnego,  mając na względzie przeciwdziałanie  bezpośrednim i odległym następstwom kryzysu w relacjach wewnątrzrodzinnych oraz  napotykania trudności związanych
z wychowaniem i opieką nad dzieckiem, Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku uruchomił telefoniczny dyżur psychologiczno- pedagogiczny.

Dyżur telefoniczny jaki pełnią pracownicy ośrodka odbywa się   dwa razy w miesiącu w wyznaczony poniedziałek w godzinach od 16.00-19.00 pod nr telefonu (58) 341 46 07.

Podczas dyżuru osoby zgłaszające się mogą uzyskać poradę i wsparcie związane
z indywidualnymi potrzebami dotyczącymi relacji rodzinnych, czy wyzwaniami  związanymi  
z wychowaniem dzieci. W przypadku zaistniałej potrzeby jest  możliwa kontynuacja dalszego poradnictwa w formie online lub stacjonarnej, w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem Ośrodka.

Dbając o komfort naszych rozmówców pragniemy zapewnić, iż informacje pozyskane podczas dyżuru są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią sytuacje z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia klienta bądź innych osób z jego otoczenia.

Konsultacje

Konsultacje specjalistyczne prowadzone w siedzibie Ośrodka kierowane są do osób, które maja wątpliwości bądź pytania związane z tematem przysposobienia,  kobiet w ciąży, kandydatów zamierzających przysposobić dziecko w przyszłości oraz dla rodziców adopcyjnych przeżywających trudności w opiece nad dzieckiem przysposobionym. Rozmowa ze specjalistą może pomóc w podjęciu właściwej decyzji, posłużyć lepszemu zrozumieniu dziecka przysposobionego jak również siebie jako rodzica adopcyjnego. Dyżur w formie konsultacji będzie prowadzony w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się na spotkanie pod numerem telefonu 58 341 46 07.

Informacje dodatkowe:

- każde spotkanie jest koordynowane przez dwóch pracowników Ośrodka, psychologa i pedagoga, którzy służą uczestnikom swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym;
- zajęcia są nieodpłatne;
- informacje pozyskane podczas dyżuru są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią sytuacje z bezpośrednim zagrożenie życia lub zdrowia klienta bądź innych osób z jego otoczenia.