Co mam zrobić, jak jestem w ciąży i nie mam warunków, aby móc zaopiekować się swoim dzieckiem?

W sytuacji, w której doświadczasz kryzysu związanego z  trudnościami dnia codziennego (brak pracy, odpowiednich warunków mieszkaniowych), nie doświadczasz wsparcia najbliższych lub czujesz, że nie jest to odpowiedni dla Ciebie moment, aby cieszyć  się z macierzyństwa, możesz nawiązać kontakt z pracownikiem ośrodka adopcyjnego.  W miłej i przyjaznej atmosferze będziesz mogła przyjrzeć się na nowo swojej sytuacji życiowej, otrzymasz niezbędne wsparcie, aby móc podjąć jak najlepszą decyzję dla dziecka i siebie. Wizyta w ośrodku adopcyjnym do niczego Cię nie zobowiązuje.
Zadaniem ośrodka adopcyjnego jest wspieranie matek, a nie zachęcanie do oddania dziecka do adopcji. Ostateczną decyzję podejmiesz Ty sama po porodzie, przez 6-tygodni masz również czas na zmianę podjętej decyzji. Nasza pomoc jest bezpłatna oraz na życzenie osoby zainteresowanej - z zachowaniem anonimowości. Możesz przyjść do nas także z ojcem dziecka lub inną osobą bliską dla Ciebie. Jeśli nie jesteś pełnoletnia do ośrodka będziesz musiała przyjść z opiekunem prawnym (zazwyczaj z rodzicem).

W czym może pomóc  mi ośrodek adopcyjny?

Pracownicy ośrodka adopcyjnego udzielą Ci niezbędnego wsparcia w obszarze poradnictwa psychologicznego i prawnego dotyczącego adopcji Twojego dziecka. Wskażą skutki prawne
i psychologiczne podjętej przez Ciebie decyzji, okażą wsparcie w przejściu drogi od podjęcia przez Ciebie decyzji o przekazaniu dziecka do adopcji, do momentu zrzeczenia się praw rodzicielskich wobec niego przed sądem. Przedstawią krok po kroku procedury dotyczące adopcji dziecka, zanim trafi ono do rodziny adopcyjnej.

Kiedy mogę dokonać zrzeczenia się praw rodzicielskich wobec dziecka?

Zrzeczenia się praw rodzicielskich wobec dziecka, czyli inaczej wyrażenie zgody na przysposobienie swojego dziecka bez wskazywania osoby przysposabiającego, może nastąpić dopiero po upływie 6 tygodni od dnia urodzeniu dziecka i musi być dokonane przed sądem rodzinnym. Oświadczenie złożone przez Ciebie w szpitalu czy ośrodku adopcyjnym jest tylko wstępną deklaracją i nie ma mocy prawnej. W związku z tym, jedynie Twoje osobiste oświadczenie woli złożone w obecności sędziego posiada moc prawną i całkowicie kończy Twoją rodzicielską odpowiedzialność za przyszły los dziecka. Takie rozwiązanie prawne dba o dobro dziecka, a także Twoje, gdyż nikt nie będzie Cię więcej niepokoił w sprawie dziecka, ani dociekał okoliczności zrzeczenia. 

Gdzie będzie moje dziecko przebywało do czasu adopcji?

Twoje dziecko, od momentu wypisania ze szpitala do czasu adopcji, będzie umieszczone w pieczy zastępczej tj. w pogotowiu rodzinnym, rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Są to miejsca prowadzone przez osoby przygotowane do pełnienia takiej roli i swoim funkcjonowaniem nie różnią się od zwykłej rodziny. Zazwyczaj w takiej rodzinie zastępczej przebywa kilkoro dzieci o podobnej sytuacji życiowej. Twoje dziecko zostanie otoczone tam odpowiednią opieką i przygotowane do adopcji, by po uregulowaniu sytuacji prawnej mogło zostać zgłoszone do ośrodka adopcyjnego. Dopiero wtedy dobiera się nowych rodziców adopcyjnych do potrzeb dziecka, spośród kandydatów zakwalifikowanych i sprawdzonych przez ośrodek adopcyjny, oczekujących na propozycję adopcji dziecka.

Czy będę mogła się pożegnać ze swoim dzieckiem?

Jak najbardziej jest to możliwe przed umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Jedną z form pożegnania może być napisanie listu do dziecka, czy przekazanie jakiejś drobnej pamiątki. Jeśli
nie chcesz, nie musisz tego robić, możesz także poprosić w szpitalu, by nie pokazywano Ci dziecka
 po porodzie.

Czy będę mogła zobaczyć swoje dziecko po adopcji?

Nie ma takiej możliwości, gdyż obowiązuje tajemnica adopcji. Nie będziesz także wiedzieć kto adoptował Twoje dziecko. Rodzice adopcyjni nabywają prawa i obowiązki wobec dziecka przysposabianego, jakby to miało miejsce w przypadku rodzicielstwa biologicznego, a prawo chroni  prywatność nowej rodziny.

Czy moje dziecko będzie mogło mnie odszukać po adopcji?

Dziecko ma prawo do poznania swojej historii i tożsamości, dlatego może chcieć odszukać swoich biologicznych rodziców po uzyskaniu pełnoletności lub trochę wcześniej za zgodą i przy pomocy rodziców adopcyjnych. W większości dzieci chcą poznać jedynie dane osobowe rodziców biologicznych i okoliczności adopcji, tylko niektóre dążą do bezpośredniego spotkania.

Czy jak oddam jedno dziecko do adopcji, to następne, które urodzę zostanie mi odebrane?

Podjęcie decyzji o przekazaniu dziecka do adopcji nie skutkuje pozbawieniem rodzica biologicznego władzy rodzicielskiej wobec kolejnego dziecka i nie ma wpływu na Twoje prawa rodzicielskie wobec następnych dzieci, które urodzisz.

 

Myślisz o oddaniu dziecka? Nie jesteś złą matką!

Jeśli borykasz się z podjęciem decyzji, brakuje Ci osoby z którą możesz szczerze porozmawiać lub potrzebujesz wsparcia by dokonać trafnego wyboru,
zadzwoń możesz liczyć na pomoc z naszej strony!

58 341 46 07

Z doświadczenia pracy w Ośrodku wiemy, jak trudną decyzją życiową jest rozważanie możliwości oddania dziecka do adopcji. Dziecko to ogromna odpowiedzialność, decyzja na całe życie. Każda kobieta będąc w ciąży zastanawia się, czy jest gotowa na zostanie matką, a także czy będzie w stanie zapewnić dziecku wszystkiego czego potrzebuje i to na co zasługuje.
W takich przypadkach myśl o adopcji wydaje się jedną z najlepszych opcji, jakie ma do wyboru.
Jeśli znajdujesz się w takich okolicznościach, jesteś w ciąży czy w szpitalu po porodzie, możesz podjąć współpracę z pracownikiem

Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku

Kontakt z pracownikiem Ośrodka służy temu, by udzielić Tobie wsparcia w tej szczególnej dla Ciebie sytuacji życiowej. Teraz prawdopodobnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebujesz wsparcia, przemyśl wszystko dokładnie. Psycholodzy
i pedagodzy Ośrodka pomogą Tobie w przeanalizowaniu sytuacji życiowej, pokażą możliwe rozwiązania, a także udzielą wsparcia w podejmowanych decyzjach. Dowiesz się dokładnie na czym polega adopcja, jakie masz prawa jako biologiczna matka. Upewnisz się w swojej decyzji lub całkowicie porzucisz ten pomysł.

Pamiętaj!

  • Pracownicy Ośrodka udzielają porad bezpłatnie.
  • Wizyta w ośrodku adopcyjnym nie jest niczym wiążącym.
  • Zadaniem ośrodka adopcyjnego jest wspieranie matek, a nie zachęcanie do oddania dziecka do adopcji. 
  • Ostateczną decyzję podejmiesz Ty sama po porodzie, przez 6-tygodni masz również czas na zmianę podjętej decyzji.