Webinaria dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci oczekujących na przysposobienie i kandydatów oczekujących na propozycję dziecka, w bieżącym roku zaplanowaliśmy kwartalne spotkania online „webinaria” dla kandydatów po uzyskaniu kwalifikacji w POAw Gdańsku pt.: „Porozmawiajmy o dzieciach czekających na rodzinę…”.

Spotkania te mają na celu poszerzenie wiedzy na temat szczególnych potrzeb dzieci oczekujących na przysposobienie w bazie Wojewódzkiego Banków Danych, poprzez case study (przybliżenie informacji o konkretnych dzieciach, dla których dotychczas nie znaleźliśmy rodziców) oraz bieżący kontakt, wspieranie kandydatów w procesie oczekiwania na propozycję dziecka, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiadanie na pytania przez pracowników Ośrodka.

W 2021 roku planowane są 4 webinaria (raz na kwartał), podczas których pracownicy Ośrodka będą omawiać sytuację kolejnych dzieci, z różnymi szczególnymi potrzebami. Pierwsze spotkanie, zaplanowane jest na dzień 25.03.2021 r., w godzinach 17.00 -19.00.

Spotkania mają charakter zamknięty w formie online poprzez platformę TEAMS.
O terminach kolejnych spotkań będziemy informować na bieżąco.