Powodzenie procesu adopcyjnego z perspektywy rodzica zastępczego spisane przez opiekunów zastępczych

1. Przygotowanie pozytywnego obrazu przyszłych rodziców u dziecka.
2. Pierwszy kontakt
            -         rozmowa z kandydatami, omówienie potrzeb dziecka;
            -        zapewnienia rodziców o naszym 100% wsparciu;
            -        ustalenie, że wszystkie obopólne działania skierowane są pod kątem dobra   dziecka;
            -        staramy się nawiązać przyjazny stosunek do siebie.
3. Na każdym kroku, okazujemy dziecku mocne strony rodziców adopcyjnych.
4. Umożliwiamy rodzicom, jak najlepszy kontakt z dzieckiem, podpowiadając czego dziecko, na danym spotkaniu oczekuje od kandydatów.
5. Omawiamy wspólnie każde spotkanie i układamy dalszy plan spotkań.
6. Odwiedzamy wspólnie z dzieckiem, rodziców adopcyjnych w ich domu, okazując akceptację z naszej strony dla nowej rodziny.
7. Pozostajemy w stałym kontakcie telefonicznym, dzieląc się wzajemnymi spostrzeżeniami.
8. Obopólna praca i otwartość dotycząca emocji dziecka.
9. Wspólny wyjazd na neutralnym terenie.
10. Po przeprowadzce dziecka, na czas nawiązania więzi, jesteśmy w 100% dyspozycyjni w kontaktach telefonicznych.
11. Podtrzymywanie dobrych relacji.