Ogłoszenia i informacje


Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021 r. informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku za  święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota).
Na podstawie 
Zaarządzenia Nr 20/2021 Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku z dnia 1 września 2021 r. informujemy, że w
 miesiącu listopadzie 2021 roku ustalono
zmiany rozkładu czasu pracy w następujący sposób:

1)    w poniedziałek 8 listopada 2021 roku Ośrodek będzie czynny w godzinach
7.45 -15.45,

2)    we wtorek 9 listopada 2021 r. Ośrodek będzie czynny w godzinach: 7.45 – 19.45.Na podstawie Zaarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku z dnia 14 lutego 2020 r. informujemy, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Gdańsku za  świeto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota). Ponadto w zwiazku z Zarządzeniem Nr 4/2020 Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2020 r. informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek), Osrodek będzie czynny w godzinach: 7.45 - 15.45. 


Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego nr 12/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w dniach: 24 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2018 r. przypadajacych w poniedziałek Pomorski Osrodek Adopcyjny w Gańsku będzie czynny w godzinach: 7.45 - 15.45.
Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
 w dniu 9.09.2018 r. w Gdańsku zorganizowała obchody Światowego Dnia Świadomości FASD
Światowy Dzień FAS obchodzimy w Gdańsku od kilku lat, uświadamiając mieszkańcom naszego miasta jak ważne jest powstrzymanie się od picia alkoholu w czasie ciąży.
Z ideą ustanowienia Dnia Świadomości FASD wystąpili rodzice niepełnosprawnych dzieci
z Płodowym Zespołem Alkoholowym , aby zwrócić uwagę na problem FAS na świecie. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 r. w Auckland w Nowej Zelandii, kiedy o godzinie 9.09 zabrzmiały dzwony w Kościele Metodystów. Kolejne obchody Dnia FAS odbyły się w Australii, RPA, USA a następnie przeniosły się na grunt europejski.Diagnoza FASD i co dalej?

Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD


Czy to FASD?
Po co nam diagnoza
Poradnik dla rodziców i opiekunów

Jestem w ciąży. Nie piję alkoholu! Jestem odpowiedzialnaBędę świadkiem. Poradnik dla dzieci uczestniczących w procedurach karnych

Poradnik skierowany jest do dzieci, któe będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje dzieci do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika dziecko dowie się min. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada dziecko – świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.

Więcej informacji na stronie: 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Broszura Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Gdańsku
CO (TAK ZWYCZAJNIE) WARTO WIEDZIEĆ O ADOPCJI…

BROSZURA POA