Dzień otwarty 2016 

DZIEŃ OTWARTY POMORSKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W GDAŃSKU 9 LISTOPADA 2016 r.
POD PATRONATEM HONOROWYM 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PANA MIECZYSŁAWA STRUKAORAZ PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA PANA PAWŁA ADAMOWICZA 

 

W celu rozpowszechniania i promowania idei adopcji oraz pozyskania świadomych kandydatów do przysposobienia dzieci Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku zaplanował przedsięwzięcie jakim jest Dzień Otwarty Ośrodka.
 
Celem działania Ośrodka jest prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. Ośrodek realizując ww. zadania współpracuje z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Ośrodek realizuje swoje działania nieodpłatnie jako jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego.
Historie adopcyjne przedstawiane w środkach masowego przekazu bardzo często oscylują pomiędzy ckliwymi historiami, a dramatem ludzi uwikłanych w sytuacje zgoła bez wyjścia. Adoptują gwiazdy – adopcja przestaje być tematem tabu. Nie ma w tym nic dziwnego, że ludzie zakładają, iż po adopcji życie będzie płynęło jak w bajce. Dziecko będzie kochało swoich rodziców bezwarunkowo, zostanie wzorowym uczniem, zdobędzie bardzo dobry zawód, będzie wiodło szczęśliwe i bogate życie… A co, kiedy okaże się, że jest inaczej…???

Świat dziecka adoptowanego różni się w zasadniczy sposób od świata rodziców adopcyjnych. Należy pamiętać, że sama miłość, jakkolwiek jest to warunek konieczny i niezbędny, nie jest wystarczająca, aby mówić 
o powodzeniu adopcji. Należy pamiętać, iż to co zwykle działa w warunkach naturalnych dla rodziny, w świecie dziecka obciążonego trudną historią przestaje funkcjonować. Dlatego też bardzo ważne jest, by osoby rozważające adopcję miały wiedzę na temat świata dziecka, które doświadczyło w życiu wielu traum. Wiedza
ta uczyni decyzję dotyczącą przysposobienia bardziej świadomą. Bardzo ważna jest wiedza o sobie, o motywach decyzji o adopcji, o tym, jakie znaczenie ma dla zainteresowanych adopcja, jakie mają oczekiwania względem dziecka, co chcą „załatwić dla siebie” adoptując dziecko.
 
Miłości do adoptowanego dziecka trzeba się uczyć. Na nawiązanie więzi czasami trzeba czekać bardzo długo. Rolą dziecka nie jest spełnianie oczekiwań i niezaspokojonych ambicji rodziców. Rodzice dla dzieci mają być mądrymi przewodnikami po otaczającym go świecie, kochać je, wspierać i być otwartymi na pomoc.

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że do Ośrodka zgłasza się wielu kandydatów do przysposobienia dzieci, jednak istnieją trudności w pozyskaniu kandydatów na rodziców adopcyjnych dzieci starszych, rodzeństw oraz dzieci z różnymi dysfunkcjami. Jest to problem występujący w całej Polsce. Mamy nadzieję, że planowane przez nas przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy tej sytuacji.
Zakres tematyki dotyczący adopcji jest szeroki, stąd podniesienie poziomu świadomości wśród wskazanej grupy respondentów z zakresu problematyki związanej z przysposobieniem dzieci, na każdym etapie decyzyjnym wydaje się być niezwykle istotnym działaniem.
Mając na uwadze  przede wszystkim dobro kierowanych do adopcji dzieci oraz wychodząc naprzeciw potrzebom kandydatów do przysposobienia - zarówno tych  pozostających już w procedurze adopcyjnej w Ośrodku, jak również tych zainteresowanych adopcją w przyszłości - tegoroczny Dzień Otwarty Ośrodka organizujemy pn. „Oblicza świadomej adopcji”.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowaliśmy dwa wydarzenia: część zamkniętą wyłącznie na zaproszenia, skierowaną do wybranej grupy kandydatów pozostających w procedurze adopcyjnej oraz część otwartą, dla osób zainteresowanych spoza ośrodka adopcyjnego.
W pierwszej części  zorganizowaliśmy Forum składające się z trzech bloków tematycznych podczas, którego uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia wiedzy dotyczącej zagadnienia związanego z Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz problematyką Zaburzenia Więzi. Ponadto, wysłuchają relacji osoby, która podzieli się własnymi doświadczeniami uwzględniając dwie perspektywy tj.  rodzica adopcyjnego i zastępczego oraz  zawodową – specjalisty i autora książki „Dom na nowo malowany”.

Dobór tematyki i prelegentów został dokonany celowo i świadomie, w oparciu o praktyki pracowników Ośrodka, w ten sposób, by pokazać w jak najbardziej pełnym wymiarze oblicza adopcji, wskazując przede wszystkim na jej proces, różnorodność i złożoność zagadnień z nią związanych.

Druga część Dnia Otwartego odbędzie się w formule otwartej dla zainteresowanych przysposobieniem mieszkańców województwa pomorskiego w myśl tematyki przewodniej mającej na celu uświadomienie zagadnień związanych z adopcją. Odwiedzający będą mieli okazję spotkania ze specjalistami pracującymi w Ośrodku oraz
z rodzinami, które zakończyły proces adopcji i opowiedzą o własnych doświadczeniach i przeżyciach rodzicielskich.
 

     Serdecznie zapraszamy -  pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku

___________________________________________________________________________________________


Dzień otwarty 2015 r.

POAPomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku

pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas

Konferencji

„Dziecko ma prawo do … wychowania się w rodzinie i adopcji – Adopcja szansą     na szczęśliwą rodzinę”  
oraz
Dnia Otwartego Ośrodka

 które odbyły się w dniu 9 listopada 2015 roku. 

Szanownym Prelegentom składamy serdeczne podziękowania za podzielenie się szeroką wiedzą, wygłoszenie interesujących i inspirujących wystąpień. 

Pragniemy również podziękować rodzinom adopcyjnym, które zechciały przyjąć nasze zaproszenie i uczestniczyć w tak ważnym dla nas dniu.

 

Dziękujemy!