Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Główne cele nowelizacji ustawy

 

1. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych;

2. Przyspieszenia tempa deinstytucjonalizacji;

3. Polepszenie sytuacji pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej;

4. Zmiany procedur adopcyjnych;

5. Zwiększenie adopcji dzieci starszych.

Wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmiany, miaja wpływ na przebieg prowadzonych procedur również w Pomorskim Osrodku Adopcyjnym w Gdańsku.

W zwiazku z powyższym, zachecamy do zapoznania sie z nową Procedurą dla kandydatów na stronie: https://poa-gdansk.pl/do-pobrania 

Skontaktuj się z nami