Webinarium "Adopcja w Szkole"

Adopcja w Szkole

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium on-line (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams Zaloguj się | Microsoft Teams), pt.: „Adopcja w szkole”, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. w godz. 17:00 – 18:15. 

Webinarium kierowane jest do wszystkich specjalistów Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego.

Spotkanie jest zorganizowane przez pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, a tematyka webinarium została dobrana na bazie zdobytych przez nas doświadczeń, w trakcie promowania idei adopcji w szkołach wśród uczniów klas IV- VI.

Jako psychologowie prowadzący warsztaty z uczniami, zauważyliśmy żywe zaciekawienie poruszaną tematyką i zaskakująco zadawalający poziom świadomości i wiedzy dzieci w tym obszarze. Uwzględniając ten fakt wyszliśmy z inicjatywą poszerzenia tematyki przysposobienia wśród grupy specjalistów pracujących z dziećmi na co dzień i wywierających wpływ na kształtowanie ich wiedzy w różnorodnych dziedzinach.

Podczas spotkania online zostaną poruszone wybrane przez nas, istotne z perspektywy ucznia zagadnienia związane z przysposobieniem dziecka.

Ø  Czym jest ADOPCJA? Skąd dowiadujemy się o ADOPCJI?

Ø  DLACZEGO dzieci trafiają do rodzin adopcyjnych?

Ø  Czym różni się rodzina ADOPCYJNA od rodziny ZASTĘPCZEJ?

Ø  Co to znaczy JAWNOŚĆ adopcji?

Ø  W jaki sposób TOLERANCJA łączy się z adopcją?

Ø  Czym jest RODZINA PATCHWORKOWA?

Aby wziąć udział w spotkaniu, planowanym na dzień 23 maja 2024 roku - należy do dnia 10 maja 2024 roku na adres szkolenie@poa-gdansk.pl  wysłać swoje zgłoszenie podając adres e-mail, za pomocą którego zainteresowani będą mogli połączyć się z platformą Microsoft Teams. Do uczestników webinarium do dnia 21 maja 2024 roku przesłany zostanie link do udziału w spotkaniu.

W razie dodatkowych pytań dotyczących planowanego wydarzenia zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi spotkanie, nr tel. 58 341 46 07 lub poprzez e-mail:

Monika Bereśniewicz adres e-mail: m.beresniewicz@poa-gdansk.pl

Karolina Mężyk adres e-mail: k.mezyk@poa-gdansk.pl

Skontaktuj się z nami