Światowy Dzień Adopcji 2023

Szanowni Państwo,

w związku ze Światowym Dniem Adopcji przypadającym 9 listopada, Dyrektor wraz z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku zapraszają do wspólnego celebrowania tego wydarzenia.

Tradycją, która wpisała się już na stałe w kalendarz Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku i miasta Gdańska, są obchody Światowego Dnia Adopcji w dniu 9 listopada. Jak co roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego świętowania rodzicielstwa adopcyjnego.

Światowy Dzień Adopcji obchodzony jest od wielu lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który zaczął propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day. Ten dzień jest okazją do popularyzacji idei adopcji w społeczeństwie i to staramy się czynić wraz z naszymi kandydatami i rodzinami adopcyjnymi. W tym czasie promujemy upowszechnianie międzynarodowego symbolu adopcji, którym jest dłoń z narysowaną uśmiechniętą buzią. Zachęcamy do umieszczania tego symbolu w dniu 9 listopada na Państwa oficjalnych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Światowy Dzień Adopcji to dobry moment, aby podkreślić, jak istotną rolę spełniają rodziny adopcyjne oraz podziękować im za miłość, wytrwałość i cierpliwość w wychowaniu dzieci. Wspólne świętowanie to również idealna okazja, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny, ale też obalać mity związane z przysposobieniem.

Nasze działania w 2023 r. będą kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2020 roku propagującego poszerzanie wiedzy społecznej na temat jawności adopcji czyli wychowania dziecka w wiedzy o jego korzeniach. Celem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku jest nie tylko popularyzacja rodzicielstwa adopcyjnego, ale również poszerzanie świadomości społecznej w zakresie jawności adopcji. Temat ten jest niezwykle istotny, dlatego chcielibyśmy podkreślić, iż jest to jeden z warunków pomyślnie funkcjonującej rodziny adopcyjnej. Pragniemy zwrócić uwagę, że każdy człowiek niezależnie od wieku ma prawo do posiadania wszystkich informacji na temat siebie i swojego pochodzenia. Jawność adopcji jest procesem ciągłym, trudnym emocjonalnie, ale co istotne, wykonalnym. Zdajemy sobie sprawę, iż mówienie dzieciom o adopcji nie jest dla rodziców łatwym zadaniem, a wiedza społeczeństwa w tym zakresie wymaga stałego poszerzania.

Nawiązując do zeszłorocznego projektu związanego z rozstrzygniętym konkursem pt. „Bajki adopcyjne” podjęliśmy działanie polegające na zebraniu materiałów laureatów konkursu tj. kandydatów  naszego Ośrodka, rodziców adopcyjnych, osób z całej Polski zainteresowanych ideą adopcji i wydaniu go w formie książki pn. „CzytaMy Dzieciom. Bajki o adopcji”. Mając na względzie wagę tematu adopcji oraz dbając o poszerzenie wiedzy i świadomości w tym zakresie, powstała koncepcja akcji „CzytaMy Dzieciom”, w której zapraszamy do przeczytania zebranych bajek adopcyjnych ważne dla naszego regionu osoby. Czytanie bajek dzieciom ma dla nich wielką moc. Przez tę chwilę zatrzymują czas rodzica tylko dla siebie. Razem nie tylko wchodzą w świat fantazji, pasjonujących przygód, ale też uczą się rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, konsekwencji niektórych zdarzeń. Dla rodzin, które połączyła adopcja, czytanie bajek również ma dodatkowe, ważne znaczenie. Bajki stają się punktem wyjścia do mówienia o adopcji i historii dziecka. Pomagają w dostępny dla dzieci sposób wyjaśnić, czym jest przysposobienie i ułatwić wprowadzenie jawności adopcji do codzienności rodziny.

Ponadto, w dniu 9 listopada planujemy Dzień Otwarty Ośrodka dający możliwość spotkań indywidualnych dla mieszkańców województwa pomorskiego zainteresowanych tematyką przysposobienia. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób rozważających rozpoczęcie procesu adopcyjnego, chcielibyśmy dać możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące kwestie oraz przedstawić różne aspekty związane z adopcją. Wobec powyższego pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku będą dostępni osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach od 14.30 do 19.00. Jeżeli są Państwo zainteresowani, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 58 341 46 07 lub drogą email (sekretariat@poa-gdansk.pl), w celu umówienia godziny spotkania.

Mamy nadzieję, że również w tym roku zechcą Państwo uczestniczyć wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Gdańsku w obchodach Światowego Dnia Adopcji.

 


W dniu 9 listopada w ramach obchodów Światowego Dnia Adopcji w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Gdańsku odbyła się konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska: „Wyzwania adopcyjne w kontekście zmieniającej się rzeczywistości” skierowana do przedstawicieli Pieczy Zastępczej całego województwa pomorskiego.

Konferencję uroczyście otworzyła  Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku pani Joanna Bartoszewska wraz z  Członkinią Zarządu Województwa Pomorskiego panią Agnieszką Kapała-Sokalską oraz Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego panią Katarzyną Weremko

Pani Julia Wójcik - pedagog Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnegow Gdańsku przedstawiła prezentację pt. "Wyzwania adopcyjne w kontekście zmieniającej się rzeczywistości  z perspektywy pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku". Prezentacja powstała na bazie wieloletnich doświadczeń i spostrzeżeń pracowników Ośrodka, których warsztat pracy pozwolił zaobserwować zmieniający się profil kandydatów zgłaszających się do Ośrodka w kontekście specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do adopcji, na tle szeroko rozumianych zmian społecznych.

Dzięki udziałowi w konferencji doświadczonych specjalistów: pani Magdaleny Błażek Dr Hab., Prof. Uczelni, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej  i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pani Olgi Kurowskiej - Przewodniczącej Wydziału Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku III Wydziału Rodzinnego  i Nieletnich, oraz panu Mariuszowi Kaszubowskiemu Dr nauk ekonomicznych, Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, mogliśmy poruszyć zagadnienia oscylujące wokół tematyki diagnozy zmian w profilu osobowościowym kandydatów na rodziców adopcyjnych, orzecznictwa sądowego oraz aktualnych problemów natury psychicznej dzieci i młodzieży w ramach prezentacji programu „Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wymianę cennych doświadczeń oraz wieloletnią owocną współpracę.

  

W trakcie konferencji pani Paulina Wójcicka z Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej przekazała pani Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku list od  Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej pani Barbary Sochy: List od Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej.pdf

Mamy nadzieję, że konferencja była okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z procedura adopcji. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie. Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz promowania idei adopcji, wspierania rodzin dopcyjnych i relaziacji zadań i celów Ośrodka.


Dziękujemy Wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w promowanie Światowego Dnia Adopcji!

Skontaktuj się z nami