Konsultacje rodzinne

KONSULTACJE RODZINNE ADRESOWANE DO RODZIN ADOPCYJNYCH

Do kogo adresowana jest pomoc?

Psychoterapia prowadzona według podejścia systemowego skupia się na funkcjonowaniu całej rodziny, czyli w naszym rozumieniu „systemu”. Systemem, w takim wypadku może być cała rodzina adopcyjna, ale i jej mniejsze elementy. Z konsultacji rodzinnych mogą korzystać rodzice wraz ze swoimi dziećmi, jak tylko sami małżonkowie.

Kilka słów o zasadach uczestnictwa:

- uczestnikami psychoterapii mogą być zarówno całe rodziny adopcyjne, jak również pary małżeńskie, które już przysposobiły dziecko/dzieci;

- decyduje kolejność zgłoszeń;

- liczba miejsc ograniczona;

- spotkania odbywają się na terenie POA w Gdańsku przy al. J. Hallera 14; z częstotliwością około 1 raz na 3 tygodnie

- sesja terapeutyczna trwa –1,5 godziny;

 

Osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia prosimy o kontakt z sekretariatem Ośrodka: 58 341 46 07, e-mail: sekterariat@poa-gdansk.pl

 

Osoby prowadzące:

·         Iwona Homik – pedagog, pedagogikę studiowała w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła: 4-letni całościowy kurs z psychoterapii systemowej organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, ukończyła staż kliniczny w OIK w Gdyni, a jej praca podlegała regularnej superwizji, Poradnictwo psychologiczne, Terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniu – I stopień specjalizacji, Formy pomocy terapeutycznej wobec pacjentów doświadczających różnych postaci lęku, Mediacje rodzinne.

·         Katarzyna Mężykowska – psycholożka, psychologię o specjalizacji klinicznej studiowałana SWPS w Sopocie. Ukończyła 4-letni całościowy kurs z psychoterapii systemowej organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, ukończyła staż kliniczny w OIK w Gdyni, a jej praca podlegała regularnej  superwizji  Zrealizowała studia podyplomowe z psychologii klinicznej na GUMed w Gdańsku, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Skontaktuj się z nami